Kätlin Konstabel

psühholoog ja terapeut

Kätlin Konstabel on psühholoog ning lõpetanud Tartu Ülikooli. Tema magistritöö teema – emotsioonid, nendest arusaamine – on olnud tema lemmikvaldkondi psühholoogias tänapäevani. Enne psühholoogiaõpinguid õppis ta ka ajalugu, see on andnud talle oskuse näha inimest natuke laiemas kontekstis. Kätlinil on olnud huvitav ja arendav võimalus puutuda tööalaselt kokku väga erinevate psühholoogia valdkondadega – ta on töötanud nii politseis, Tartu Ülikooli Teaduskoolis, TÜ Psühhiaatriakliinikus kui ka pikki aastaid TÜ Psühholoogia instituudis õppejõuna. Magistriõpingute raames läbis ta kognitiivkäitumisteraapia aluskursuse, 2011. aastal alustas pereteraapia õpinguid ning alates 2015. aastast on tal au ja võimalus nimetada end pereterapeudiks.

Social Share