Thea Sogenbits

küberturbe ekspert

Thea Sogenbits on küberturbe ekspert. Igapäevaselt kaitseb ta meie kõigi maksusaladust. Teadlasena uurib ta küberkuritegelike organisatsioonide äri ja rahvusvahelist piiriülest küberkuritegevust.  Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Social Share